RANDEVU AL

[ARForms id=101]
 

Çalışma Alanlarımız

a
Vatan Hukuk olarak, alanlarında uzman ve deneyimli ekibimiz ile tüm hukuki ihtiyaçlarınıza pratik çözüm yolları sunuyoruz.

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Tapu İptali ve Tescil davaları
 • Vakıf taşınmaz işlemleri
 • Kamulaştırma işlemleri
 • Haksız inşaat işlemleri
 • Toplu Konut işlemleri
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Kooperatif işlemleri
 • Tapu Sicil Kayıtları

ŞİRKETLER HUKUKU

 • Yabancı Sermaye Transferi
 • Bürokratik İşlemler
 • İrtibat Büroları
 • Sermaye Artırma Veya İndirimi
 • Şirket Alım Ve Satımı
 • Yatırım Teşvikleri
 • Portföy Yönetimi
 • Tasfiye

İDARE HUKUKU

 • İhale teklifi hazırlama
 • İhalelere karşı idari başvuru
 • İptal ve Tam Yargı davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Aile hukuku ihtilafları
 • İdari işlemler
 • İmar sorunları
 • Haksız rekabet

İcra Hukuku

 • Rehin ve ipotek sözleşmeleri
 • İflasın ertelenmesi işlemleri
 • Konkordato işlemleri
 • İcra takip işlemleri
 • Kredi sözleşmeleri
 • Alacak davaları
 • Vergi davaları
 • İflas işlemleri

 

 • Sözleşmelerin ve ortaklıkların sona erdirilmesine ilişkin konular
 • Maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız rekabet
 • Fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin ihtilaflar
 • Finansla kiralama sözleşmelerine ilişkin ihtilaflar
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin ihtilaflar
 • Banka kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ihtilaflar
 • Alacak davaları
 • Kamulaştırma davaları
 • Gayrimenkul ve inşaat ihtilafları
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İdari davalar
 • Vergi davaları
 • Aile hukuku ihtilafları

 

 • Yerli Ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları
 • Yabancı Sermaye Transferi
 • Yatırım Teşvikleri
 • Ana Sözleşme Ve Hissedarlar Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu İşlemleri
 • Tasfiye
 • Bürokratik İşlemler Ve Müracaatlar
 • İrtibat Büroları Ve Şube Kuruluşları
 • Hisse Senetleri Ve Tahvillerle İlgili İşlemler
 • Sermaye Artırma Veya İndirimi
 • Menkul Kıymetlerin Yönetimi Veya Kazanımı
 • Portföy Yönetimi
 • Şirket Alım Ve Satımı

 

 • Hissedarlık sözleşmesi
 • Distribütörlük sözleşmesi
 • Joint Ventures
 • Franchising sözleşmesi
 • Satım sözleşmesi
 • Mal ve Hizmet alım sözleşmesi
 • Acente sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmesi
 • Kredi sözleşmesi
 • Lisans sözleşmesi
 • Sigorta sözleşmeleri
 • İş akitleri
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri

 

 • Kooperatif işlemleri
 • Toplu Konut işlemleri
 • Tapu Sicil Kayıtları
 • Tapu İptali ve Tescil davaları
 • Kiralama sözleşmeleri
 • Türkiye de yabancı yatırımcıların gayrimenkul edinimi
 • Vakıf taşınmaz işlemleri
 • Kamulaştırma işlemleri
 • Haksız inşaat işlemleri
 • Ortaklığın giderilmesi işlemleri

 

 • İdari işlemler
 • İmar sorunları
 • İhale dosyası ve teklif hazırlama işlemleri
 • İhalelere karşı idari başvuru ve dava yolları
 • İhalelere katılmaktan yasaklanma işlemlerine karşı korunma yolları
 • İptal ve Tam Yargı davaları

 

 • İdari ve düzenleyici işlem açısından kuruluşlar,
 • Bankacılık operasyonları ve mali organizasyonlar.
 • Kiralama ve factoring
 • Kredi sözleşmeleri
 • Şirket, mal ve proje finansmanı
 • Yapısal finans
 • Rehin ve ipotek sözleşmeleri

 

 • Sigorta şirketleri ile olan ihtilafların halli
 • Mülkiyet sigortası
 • Otomobil sigortası
 • Sağlık ve iş göremezlik sigortası
 • Sigorta şirketlerine müracaat

 

 • İcra takip işlemleri
 • İflas işlemleri
 • İflasın ertelenmesi işlemleri
 • Konkordato işlemleri